De NVJ noemt het teleurstellend dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de dwangsom gaat schrappen uit de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om misbruik tegen te gaan. Volgens algemeen secretaris Thomas Bruning “wordt hier een verkeerd signaal mee afgegeven. Het misverstand dat hiermee onstaat is dat het lijkt of het oneigenlijk gebruik maken van de WOB het probleem is. De WOB regelt dat overheden binnen zes weken op een verzoek moeten reageren. Anders kan de indiener van het verzoek een dwangsom eisen, oplopend tot 1.260 euro.  

Het gaat niet om de dwangsombepaling, maar meer dat de overheid niet in staat lijkt te zijn binnen de geldende termijnen informatie op tijd en accuraat te verstrekken aan journalisten die daar om vragen.”  Plasterk is niet bang dat het schrappen van de dwangsom bij wob-verzoeken de prikkel wegneemt bij overheden om wob-verzoeken te behandelen.

 Alles bij de bron; VillaMedia