Sms’jes en appjes van bijvoorbeeld ministers en staatssecretarissen vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Tot die conclusie is de Raad van State gekomen in een zaak die was aangespannen door de vereniging Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN). De uitspraak heeft belangrijke gevolgen voor toepassing van de wet...

...De rechtbank in Utrecht oordeelde in november 2017 al dat dit soort berichten vallen onder wat in de Wob wordt aangemerkt als ‘document’. De wet omschrijft die als “een schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat”. De techniek waarmee berichten worden opgeslagen mag niet bepalen of iets een document is of niet, aldus de rechter.

De Raad van State volgt dat oordeel. Zowel werkgerelateerde communicatie op werk- als op privételefoons moet worden vrijgegeven. “Het maakt daarbij niet uit op welk apparaat (zakelijk of privé) deze berichten staan omdat anders de wet kan worden ontlopen door de keuze van het apparaat waarop deze staan.”

Het betekent echter niet dat een minister zomaar de privételefoon van een ambtenaar mag vorderen om de berichten in te zien. Bestuursorganen, zoals ministeries, gemeenten en provincies, zouden daarom een regeling kunnen opstellen dat ambtenaren hun werkcommunicatie alleen op hun werktelefoon opslaan.

Alles bij de bron; NRC [inloggen noodzakelijk]