De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) hebben besloten dat er één landelijke database komt met de gegevens van inwoners die gemeenten opslaan.

Het idee van een landelijke database met persoonsgegevens was jarenlang besmet. Dat had deels te maken met de ervaring in de Tweede Wereldoorlog: de efficiënte bevolkingsadministratie hier te lande was de Duitsers van veel nut bij de Jodenvervolging en het ronselen van jongemannen voor de gedwongen arbeidsinzet.

Lees verder bij de bron; www.automatiseringsgids.nl