Uit een onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) is gebleken dat sommige gemeenten op diverse vlakken te kort schieten in de beveiliging van persoonsgegevens die worden gebruikt voor de uitvoering van de sociale zekerheid. Staatssecretaris van Sociale Zaken Paul de Krom schrijft dat in een brief aan de college's van Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten. 

Volgens IWI heeft een aantal gemeenten het beheer van de informatiebeveiliging onvoldoende op orde, worden autorisaties niet goed beheerd en voldoen beveiligingsplannen onvoldoende aan de normen. Daarnaast is het gebruik van het zogeheten Suwinet, het systeem dat toegang geeft tot de persoonsgegevens, niet goed onder controle. Er wordt niet gemonitord wie er toegang tot kan krijgen.

"Het spreekt voor zich dat burgers die dit betreft (klanten van de sociale dienst, red) erop moeten kunnen vertrouwen dat hun gegevens zorgvuldig worden gebruikt en hun privacy voldoende wordt beschermd", schrijft De Krom aan de gemeentebesturen. 

Alles bij de bron; webwereld