Bij brief van 12 april 2011 (kenmerk 147654.01U) hebben de vaste commissies voor Justitie, BZK/AZ, OCW, VWS en de JBZ-raad van de Eerst Kamer een aantal vragen aan de regering voorgelegd ter voorbereiding van het beleidsdebat digitale dataverwerking op 17 mei 2011. 

Hieronder wordt ingegaan op de door de verschillende fracties gestelde vragen.
Een aantal vragen van uw Kamer wordt reeds beantwoord in de brief over het privacybeleid en in de notitie over het privacybeleid (bijlage 1 bij de brief). Waar dat het geval is, wordt hiernaar verwezen.

Lees als PDF (22 pagina's) bij de bron; ikregeer

Lees de bijlage hier als PDF


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!