Als het aan de Partij voor de Dieren ligt wordt de bewaarplicht telecomgegevens, de identificatieplicht, het doorgeven van passagiersgegevens en inzage in Europese banktransactiesaan de Verenigde Staten en de verplichte opname van vingerafdrukken in reisdocumenten en het opslaan daarvan in een database afgeschaft.

Ook wil de partij dat er voor Internet of Things-apparaten strenge veiligheidseisen gaan gelden. De punten staan in het concept-verkiezingsprogramma dat gisterenavond werd gepresenteerd (pdf). De Partij voor de Dieren stelt verder dat de overheid bedrijven niet meer zomaar mag vragen om 'vrijwillig' gegevens te verstrekken of handelingen te verrichten.

Verder wil de partij ook meer toezicht op het handelen van justitie. Alleen wanneer er sprake is van een concrete verdenking die door de rechter wordt getoetst, mogen politie, justitie en inlichtingendiensten gegevens over burgers opvragen bij bedrijven. Burgers krijgen tevens meer zicht op de gegevens die over hen zijn opgeslagen en betere mogelijkheden zich uit datasystemen te laten verwijderen. Bedrijven moeten daarnaast melden hoe vaak ze gegevens ten behoeve van justitie openbaar hebben moeten maken.

"Cybersecurity bereik je niet met het schenden van grondrechten.", schrijft de partij in het programma. De PvdD spreekt zich ook uit tegen online tracking en het verzwakken van encryptie. "Onlinediensten zijn toegankelijk zonder dat je getrackt wordt. Ook is geen enkele vorm van het verzwakken van de mogelijkheden tot versleuteling van informatie acceptabel."

Een ander punt van het programma richt zich op de privacy van systemen. "Systemen die de privacy niet kunnen waarborgen worden afgeschaft, zoals de landelijke elektronische dossiers voor patiënten, leerlingen en prostituees." Verder moet de identificatieplicht volgens de partij worden afgeschaft. Nieuwe beleids- en wetsvoorstellen worden daarnaast getoetst op de gevolgen voor de privacy. Wanneer deze de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aantasten, worden ze aangepast of gaan van tafel.

Alles bij de bron; Security