De politie moet stoppen met de database 'Camera in Beeld', apps die de privacy niet kunnen waarborgen moeten worden verboden, de client-side scanning die de Europese Commissie wil invoeren komt er niet en de 'Sleepwet' wordt ingetrokken, zo vindt de Partij voor de Dieren (PvdD). 

De PvdD wil dat bedrijven streng worden gehouden aan de principes ‘Privacy by Design’ en ‘Privacy by Default’. "Dat betekent dat er zo min mogelijk data verzameld wordt en de standaardinstellingen altijd privacyvriendelijk zijn", aldus de uitleg. Het verzamelen van gegevens mag alleen als daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven en apps die de privacy niet kunnen waarborgen worden verboden.

"Systemen die de privacy niet kunnen waarborgen worden afgeschaft of aangepast, zoals de landelijke elektronische patiëntendossiers. Medische dossiers worden niet opengesteld zonder expliciete toestemming", staat verder in het programma vermeld.

Ook wil de PvdD het onderdeel ‘toegang van derden tot de betaalrekeningen’ van de richtlijn betaaldiensten (PSD2) afschaffen en de Autoriteit Persoonsgegevens uitbreiden.

"De overheid maakt gretig gebruik van de mogelijkheden die er zijn om burgers te controleren onder het mom van veiligheidsmaatregelen en efficiëntie. We moeten hier juist zeer terughoudend mee omgaan. Veiligheid bereik je niet met het schenden van grondrechten", zo stelt de partij. Die wil dat er strengere normen komen voor het aftappen van telefoons, wordt de door Brussel voorgestelde ‘chatcontrol’ niet ingevoerd en end-to-end encryptie in stand gehouden.

"Ondanks een duidelijk ‘Nee’ van Nederland bij het referendum, werd de Sleepwet voor massale inzameling van data ingevoerd. De voorgenomen verdere verruiming van de Sleepwet gaat niet door. In plaats daarvan wordt de Sleepwet ingetrokken en er komt een nieuwe privacyvriendelijke Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)", zo laat de PvdD verder weten.

Verder vindt de partij dat de politie moet stoppen met Camera in Beeld. Dit is een database waar burgers, bedrijven en overheidsinstanties hun beveiligingscamera's hebben aangemeld, zodat de politie van deze camera's beelden kan opvragen. De database telt 315.000 camera's, waarvan 55.000 van burgers.

De voorgestelde ‘Super SyRi’-wet (WGS), waarbij de overheid en bedrijven massaal gegevens verzamelen, koppelen en analyseren, komt er niet en er wordt gestopt met surveillance van vreedzame demonstranten.

De PvdD wil ook de toegang tot contant geld waarborgen en de afname van contant geld dat in omloop is verminderen.

Alles bij de bron; Security