Privacy is onderkend als stevige hobbel bij de informatieuitwisseling die de decentralisaties met zich meebrengen. De barrière moest landelijk worden geslecht, maar de rijksoverheid legt nu de bal wat dat betreft weer bij de gemeenten.

Léon Sonnenschein, voorzitter van de interdepartementale werkgroep die de privacy in het sociaal domein tegen het licht heeft gehouden, stelde op een 'werkconferentie' over informatievoorziening in dat domein in Enschede afgelopen week dat het politieke beeld over ongebreidelde informatieuitwisseling allereerst nuancering behoeft. "Het gaat niet om alle burgers, maar om de drie procent multiprobleemgevallen die om de aanpak '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur' vragen."

Voor die beperkte groep gaat de overheid niet 'zwaar inzetten op richtlijnen', zegt hij. "De Wet bescherming persoonsgegevens blijft gewoon leidend. 'Hergebruik van gestandaardiseerde gegevens voor standaardprocessen en voorzieningen is geregeld in de betreffende materiewetten en AMVB’s op basis van wederkerigheid', luidt het tweede kernpunt uit de 'Beleidsvisie gegevensdeling en privacy in het sociaal domein'. 

De Privacy Barometer, een private club die meldt door BZK om commentaar gevraagd te zijn op de beleidsvisie, vraagt onder andere om 'meer landelijke sturing en controle'. "Lokaal geëxperimenteer met de privacy van burgers war het ook nog om bijzondere (medische) persoonsgegevens gaat, is niet acceptabel." Ook zou de burger altijd geïnformeerd moeten worden over het gebruik van zijn gegevens.

Alles bij de bron; BinnlandsBestuur

Update; D66 wil betere privacybescherming door gemeenten

Volgens de partij staat de privacy van burgers steeds meer onder druk, doordat steeds meer activiteiten van de gemeenten die privacy raken. Het gaat bijvoorbeeld dan om de inzet van drones, toenemend cameratoezicht en het uitwisselen van parkeergegevens met de Belastingdienst.

Om de privacy beter te beschermen moeten gemeenten volgens D66-Kamerlid Gerard Schouw een privacyhandvest opstellen, waarin afspraken over de bescherming van de privacy van inwoners worden gemaakt. Zo moeten er regels komen over wie inzage krijgt in de Gemeentelijke Basisadministratie, moet er een privacyfunctionaris worden aangesteld en moeten burgers het recht krijgen om hun gegevens te laten verwijderen. 

Daarnaast moeten er met de gemeenteraad afspraken worden gemaakt over het inzetten van privacyschendende middelen in het publieke domein, zoals drones, cameratoezicht, inzage in parkeergegevens.

Alles bij de bron; Security