Vanavond spreekt de gemeenteraad over ‘diftar’; het nieuwe systeem van afval inzamelen dat de gemeente vorige week aankondigde. Diftar komt erop neer dat mensen die afval scheiden minder betalen dan mensen die dat niet doen.

Als het aan Michiel Jonker ligt, wordt het hele systeem niet ingevoerd. Niet omdat hij tegen het scheiden van afval is, maar volgens Jonker schendt de gemeente Arnhem met diftar de privacy van haar inwoners. De digitale afvalpas van de gemeente registreert en verwerkt persoonsgegevens, maar het is niet bekend wie er toegang tot die gegevens heeft en wat het doel van die registratie is.

Vorig jaar spande Michiel Jonker een rechtszaak aan tegen de gemeente Arnhem wegens het schenden van privacy. De Raad van State oordeelde in april vorig jaar in hoger beroep uiteindelijk dat de privacy van bewoners niet in het geding is. De Raad van State oordeelde overigens ook dat de gemeente Arnhem het pasjessysteem zonder legaal besluit had ingevoerd.

Jonker roept de gemeenteraad op om tegen het voorstel te stemmen. “Er wordt aan u gevraagd om in te stemmen met een voorstel waarvan de privacy-aspecten nog niet zijn uitgewerkt. Privacy is geen optioneel detail in de uitwerking van beleid, maar moet als grondrecht worden gewaarborgd voordat er besloten wordt tot invoering van diftar.”

“Voordat er uitsluitsel is hoe de Autoriteit Persoonsgegevens en de rechter erover denken, is het voor de gemeente zeer onverstandig om een privacy-onvriendelijke vorm van diftar in te voeren”, waarschuwt Jonker. “Dit kan in de toekomst tot hoge kosten leiden als een reeds ingevoerd systeem alsnog moet worden aangepast om te voldoen aan regelgeving op het gebied van privacy.”

Jonker vindt dat de gemeente Arnhem een voorbeeld kan nemen aan Nijmegen: “zoals de gemeente Nijmegen laat zien zijn er ook vormen van diftar mogelijk zonder privacy-schendend controlesysteem en zelfs helemaal zonder pasjes. Het Arnhemse college heeft niet duidelijk gemaakt waarom Arnhem daar niet voor zou kunnen kiezen.

Alles bij de bron; ArnhemDirect