Vandaag is bekend geworden dat Safran S.A. voornemens is de aandelen in Safran I&S (de producent van onder meer de Nederlandse reisdocumenten, voorheen bekend als Morpho) te verkopen aan Advent Inc, een Amerikaanse onderneming. Advent beoogt een samenvoeging van Safran I&S met zijn dochteronderneming Oberthur Technologies.

Nadat Safran I&S mij eind april informeerde over een mogelijke verkoop van de aandelen, en daarbij duidelijk werd dat zich onder de geïnteresseerde marktpartijen ook ondernemingen bevonden met een Amerikaanse achtergrond, heb ik laten onderzoeken in hoeverre dat een risico oplevert voor de bescherming van de Nederlandse persoonsgegevens die Safran I&S bij de productie van reisdocumenten verwerkt.

Van belang is hierbij dat ik in 2012 in overleg met uw Kamer onderzoek heb laten doen naar de extraterritoriale werking van de USA Patriot Act. Het bleek weliswaar onwaarschijnlijk maar tegelijkertijd ook niet geheel uitgesloten, dat Safran I&S onder Amerikaanse jurisdictie valt, omdat de huidige aandeelhouder actief is op de Amerikaanse markt. De Freedom Act – sinds juni 2015 de opvolger van de Patriot Act – brengt geen wezenlijke verandering aan inzake het risico dat Amerikaanse autoriteiten de hand kunnen leggen op Nederlandse persoonsgegevens. Uit juridisch advies dat ik hierover bij de Landsadvocaat heb ingewonnen blijkt dat de voorwaarden voor het uitoefenen van rechtsmacht door de Amerikaanse rechter zijn gebaseerd op de Amerikaanse Grondwet, die onveranderd is gebleven.

De vraag die resteert, is of het risico dat de Amerikaanse autoriteiten beschikking krijgen over Nederlandse persoonsgegevens toeneemt, vanwege de aanstaande aandelenoverdracht. Ook hierover heb ik advies ingewonnen bij de Landsadvocaat. Op basis daarvan kom ik tot de conclusie dat de aandelenoverdracht op zichzelf geen invloed heeft op dat risico. Weliswaar kan het er toe leiden dat de band van Safran I&S met de Verenigde Staten nauwer wordt, maar zulks niet doorslaggevend is voor de uitkomst van de vraag of die Amerikaanse autoriteiten Nederlandse persoonsgegevens kunnen vorderen van Safran I&S. Daarvan zou pas sprake zijn indien:

- Safran I&S of door haar gecontroleerde ondernemingen zelf activiteiten in de Verenigde Staten zouden ontplooien zodanig dat kan worden gesproken van het voortduren en systematisch onderhouden van contacten met de Verenigde Staten.

- aan Safran I&S gelieerde ondernemingen die activiteiten verrichten in de Verenigde Staten bezit, bewaring of controle zouden hebben over de bij Safran I&S berustende Nederlandse persoonsgegevens. De Amerikaanse achtergrond van Advent betekent nog niet dat het Amerikaans bedrijf ook bezit, bewaring of controle over de door Safran I&S berustende Nederlandse persoonsgegevens heeft.

Alles bij de bron; RijksOverheid