...Vrijbit is bezorgd dat de debatten voorbij gaan aan de essentie van de bezwaren tegen opslag van biometrische gegevens in, op afstand uitleesbare documenten en kraakbare, paspoorten/ID-kaarten. En aan de principiële bezwaren en gevaren van opslag in enig digitaal overheidregister.

Vrijbit schreef hierover op 4 april 2011 een brief aan de leden van de Tweede Kamer waarin tevens een update werd gegeven over de lopende nationale rechtzaken, de moties in de diverse gemeenteraden die oproepen de biometrische opslag te doen beëindigen en de Europese onderzoeken naar de Nederlandse Paspoortwet.

Vrijbit is blij dat de meerderheid van de Tweede Kamer heeft laten weten niet akkoord te gaan met het inrichten van één centrale 24/7 on-line Staatsdatabank. Maar als de wijziging van de Paspoortwetgeving daartoe beperkt zou blijven, betekent dat enkel een cosmetische ingreep die geen oplossing biedt voor de essentiele problemen.

Lees het volledige persbericht bij de bron; vrijbit