De overheid verwerkt al jaren persoonsgegevens voor het verstrekken van het energielabel aan woningeigenaren zonder dat het hiervoor een juridische grondslag heeft, zo heeft minister De Jonge voor Volkshuisvesting in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Via het energielabel wordt informatie over de "energieprestatie" van de woning gegeven. De overheid verstrekt de labelafschriften sinds 2015 via energielabelvoorwoningen.nl en sinds 1 april 2021 via MijnOverheid.

"Om het afschrift van het energielabel beschikbaar te kunnen stellen, verwerkt Logius het BSN, het adres en het energielabel afschrift van de persoon die ingelogd is. Logius heeft geconstateerd dat de juridische grondslag hiervoor ontbreekt", aldus De Jonge.

Het ontbreken van de grondslag is volgens de minister in eerdere analyses niet aan het licht gekomen en geldt zowel voor woningeigenaren als huurders. Vanaf 1 juli zal DigiD- en MijnOverheid-aanbieder Logius wel over de benodigde grondslag beschikken om het verwerken van de persoonsgegevens onder de AVG te kunnen uitvoeren. 

De Jonge stuurt de Tweede Kamer een nieuwe Data Protection Impact Assessment (DPIA), aangezien degene die vorig jaar werd verstuurd onvolledig is. Via een DPIA worden privacyrisico's in kaart gebracht en hoe die kunnen worden verholpen.

Alles bij de bron; Security