Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een visie om het breed uitwisselen van gegevens toch mogelijk te maken, iets wat nu nog verboden is. De reden is dat steeds meer taken bij gemeenten komen te liggen, die bijvoorbeeld voor jeugdzorg, wmo en werk & inkomen verantwoordelijk worden. Daardoor komen er ook steeds meer gegevens bij gemeenten terecht.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken had Privacy Barometer om een reactie gevraagd op een conceptvisie over het uitwisselen van gegevens.  Het initiatief zegt de politieke keuze die ten grondslag ligt aan deze visie niet te steunen, omdat de inbreuk op de privacy groot is en de noodzaak niet is aangetoond. Om de inbreuk te minimaliseren gaf Privacy Barometer het ministerie verschillende aanbevelingen mee. Zo moet er meer controle op de "machtiger wordende overheid" komen, moet er bij het ontwerp met 'privacy by design' rekening worden gehouden en is meer landelijke sturing en controle onontbeerlijk. Verder moeten burgers altijd over het gebruik van gegevens worden geïnformeerd en moet het verwerken van gegevens zonder toestemming geminimaliseerd worden.

Sinds vandaag heeft het ministerie een internetconsultatie over deze visie online staan waar iedereen zijn mening kan geven.

Alles bij de bron; Security