Justitie, politie, gemeenten en zorgverleners hebben nieuwe afspraken gemaakt over het delen van gegevens over vermeende moslimradicalen. Het gaat om personen die niets strafbaars hebben gedaan, maar toch als potentieel gevaarlijk worden beschouwd. Om deze mensen te ‘deradicaliseren’ zou het nodig zijn om informatie uit te wisselen over hun denkbeelden, gedragingen en verleden.

Deze gevoelige informatie wordt al gedeeld tussen onder meer gemeenten, politie, justitie, GGZ en reclassering. De wijze waarop dit gebeurt, verschilt per gemeente. Nu zijn er landelijke afspraken gemaakt waarin is vastgelegd wanneer gegevens wel en niet mogen worden uitgewisseld en hoelang deze bewaard mogen blijven. Terrorismecoördinator NCTV werkte meer dan een jaar aan een ‘model-convenant’ dat in de komende weken door gemeenten zal worden overgenomen...

...Ook vereist de wet criteria op basis waarvan informatie gedeeld kan worden, dit om willekeur te voorkomen. In het geval van radicalisering zijn die criteria vaag en geheim, zo vond NRC uit.

Daarnaast zijn er vragen gerezen over de opslag van gegevens over vermeende radicalen. Gemeenten geven tegenover NRC aan dat hun gegevens worden bewaard, ook nadat is vastgesteld dat er geen sprake was van radicalisering. Volgens de NCTV mogen hun gegevens worden bewaard voor het afleggen van verantwoording.

Alles bij de bron; NRC & NRC2