De Eerste Kamer belegt op maandag 21 februari a.s. een openbare expertmeeting over de rol van de overheid bij het opslaan, verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens. De bijeenkomst, waar uiteenlopende deskundigen worden gehoord, dient als voorbereiding op een beleidsdebat over dit onderwerp, dat staat gepland voor dinsdag 17 mei 2011. De expertmeeting heeft een openbaar karakter en is via de website van de Eerste Kamer en vanaf de publieke tribune te volgen. Belangenorganisaties en burgers kunnen voorafgaand aan de bijeenkomst via de mail hun opvatting kenbaar maken of vragen indienen.

De Eerste Kamer heeft experts uitgenodigd van het College bescherming persoonsgegevens, de Europese toezichthouder voor Gegevensbescherming, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de Algemene Rekenkamer en het Rathenau Instituut.

...Burgers en organisaties die in het kader van deze openbare expertmeeting vraagpunten en zienswijzen kenbaar willen maken aan de Kamerleden, kunnen deze via de e-mail verzenden naar de Eerste Kamer. Vragen en/of opinies die vóór 15 februari 2011 worden verzonden komen mogelijk aan de orde tijdens de expertmeeting en worden derhalve behandeld als openbare informatie. Vragen en opinies die na 15 februari worden ontvangen kunnen eventueel worden betrokken bij de voorbereiding van het beleidsdebat. Belangstellenden die de expertmeeting vanaf de publieke tribune willen volgen wordt verzocht om zich vooraf met een mailbericht te melden in verband met het beperkt aantal zitplaatsen in de Zaal van de Eerste Kamer.

Lees alles bij de bron; eerstekamer


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!