Het kabinet heeft extra budget voor Defensie beschikbaar gesteld en een deel daarvan zal in de cybercapaciteiten van de krijgsmacht worden geïnvesteerd, zo blijkt uit de begroting van het ministerie van Defensie. Het gaat om een bedrag van 5 miljoen euro dit jaar, 7 miljoen in 2016 en 9 miljoen in 2017.

Het geld zal worden ingezet om Defensie op vier kerngebieden te versterken, namelijk de ontwikkeling van operationele cybermiddelen zoals cyberwapens (weaponized software), het doorontwikkelen van het inlichtingenvermogen ter ondersteuning van offensieve capaciteiten, het versterken van de digitale weerbaarheid en de rechtshandhaving in het digitale domein.

In de begroting wordt ook stilgestaan bij het wetsvoorstel van minister Plasterk dat de bevoegdheden van de geheime diensten, waaronder de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), verruimt. "De wijziging van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv), waarmee het technologisch achterhaalde onderscheid tussen kabelgebonden en niet-kabelgebonden interceptie wordt opgeheven, is een belangrijke stap voorwaarts voor de nationale (digitale) veiligheid, en zo ook voor de veiligheid van uitgezonden eenheden", aldus Defensie.

Alles bij de bron; Security