De afgelopen jaren is het ongewenst verspreiden of delen van bijvoorbeeld namen en privéadressen op sociale media en in chatgroepen toegenomen. Met een nieuwe wet stelt justitieminister Dilan Yeşilgöz dat er meer mogelijkheden komen voor de politie en het Openbaar Ministerie om op te treden tegen deze vorm van intimidatie.

"Privégegevens verspreiden om een ander angst aan te jagen is echt onacceptabel", zegt Yeşilgöz naar aanleiding van het wetsvoorstel. De minister laat weten dat de wet niet alleen bedoeld is voor ambtenaren, maar dat hiermee ook anderen kunnen worden geholpen. Bijvoorbeeld als een ex-partner gegevens op internet zet om iemand bang te maken.

Veel vormen van intimidatie zijn al strafbaar, zoals bedreiging en stalking. Maar volgens de minister is het nodig doxing apart strafbaar te maken. Nu is vervolging van deze praktijken namelijk nog lastig, omdat er vaak geen sprake is van een bedreiging met een ernstig misdrijf of van een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

Voordeel is ook dat providers en online platformen straks beter kunnen optreden om dit soort informatie te verwijderen. Daarnaast kunnen slachtoffers een civiele procedure beginnen tegen degene die de informatie heeft geplaatst.

Alles bij de bron; RTL-Nieuws