Het is onduidelijk wanneer de overheid jarenoude passagiersgegevens gaat wissen, zoals volgens de Europese PNR (Passenger Name Records)-richtlijn moet gebeuren. Dat laat minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer weten.

In Nederland zorgt de wet ervoor dat gegevens van vliegtuigpassagiers met vertrek of aankomst in Nederland voortaan drie jaar lang worden bewaard in een database van de eenheid Passagiersinformatie Nederland (Pi-NL). Eerder was dat nog een periode van vijf jaar. Het gaat dan om reserverings- en check-in-gegevens, zoals naam- en adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedata, reisdata, ID-documentnummers, bestemmingen, medepassagiers en betaalgegevens.

Verzamelde passagiersgegevens ouder dan drie jaar zijn echter nog altijd niet gewist. "Er is namelijk een nadere analyse van de door het Hof gestelde voorwaarden nodig om te kunnen bepalen voor welke passagiersgegevens het noodzakelijk is dat deze vijf jaar bewaard blijven. Er zijn immers specifieke gevallen, waarin passagiersgegevens ouder dan drie jaar wel bewaard en verstrekt zouden mogen worden, in lijn met de uitspraak van het Hof", stelt Yesilgöz.

De minister voegt toe dat deze specifieke gevallen momenteel in kaart worden gebracht en vastgelegd door de Passagiersinformatie-eenheid Nederland. Wanneer het daadwerkelijk wissen van de oude gegevens plaatsvindt laat ze niet weten. "Op dit moment kan nog geen toezegging worden gedaan op welke termijn daadwerkelijk wordt overgegaan tot het wissen van gegevens ouder dan drie jaar, zodra de analyse is afgerond en de benodigde technische aanpassingen zijn doorgevoerd, worden de data definitief gewist. Hieraan wordt de komende tijd prioriteit gegeven."

Alles bij de bron; Security