Burgers die in augustus 2021 hun ongenoegen hebben geuit over de dienstverlening van de AP, wachten in 2022 nog steeds op de afhandeling van hun klacht.

"Dat is zorgelijk, terecht nemen burgers hierover contact op." schrijft de Nationale ombudsman. Het is niet voor het eerst dat de ombudsman de AP op de vingers tikt. Dat gebeurde in december vorig jaar ook al. In mei beloofde de privacywaakhond mensen met klachten beter op de hoogte te houden.

De Autoriteit Persoonsgegevens erkent de problemen met de afhandeling van klachten en zegt de interne processen en werkwijzen te verbeteren, meer werknemers aan te trekken en de capaciteit te vergroten. Met die voornemens moet de klachtafhandeling worden verbeterd.

De ombudsman is positief over de plannen, maar blijft zich zorgen maken vanwege de achterstanden en lange wachttijden die er op dit moment zijn. Daarom wil de waakhond na de zomer verder met de AP in gesprek om de stappen en voornemens door te nemen.

Alles bij de bron; NU