34588 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Nota naar aanleiding van het verslag

Inhoudsopgave

I. ALGEMEEN DEEL

1. Inleiding
1.1 Waarom de nieuwe wet?
1.2 De balans modernisering bevoegdheden-grondrechtelijke waarborgen
1.2.1 Transparantie (§1.2.2 in memorie van toelichting (m.v.t.))
1.2.2. Niet-relevante data worden vernietigd (§1.2.4 m.v.t.)
1.2.3 Taakgebondenheid en proportionaliteit (§1.2.6 m.v.t.)
1.3 Waarom modernisering van bevoegdheden?
1.3.1 Technologische ontwikkelingen (§1.3.2 m.v.t.)
1.3.2 Terroristische dreiging en ondersteuning krijgsmacht (§1.3.3 m.v.t.)
1.3.3 Cybersecurity (§1.3.4. m.v.t.)
1.3.4 Internationale verantwoordelijkheid (§ 1.3.6 m.v.t.)
1.4 Nadere achtergronden bij de ontwikkelingen die dit wetsvoorstel noodzakelijk maken
1.4.1 De dreiging die we niet kennen (§1.4.3 m.v.t.)....

12.1.1 Het nieuwe interceptiestelsel (§12.2.2 m.v.t.)
12.1.2 Capita selecta (§12.2.7 m.v.t.)
12.2 Privacy Impact Assessment (PIA) (§12.3 m.v.t.)

Alles bij de bron; RijksOverheid [pdfPDF]