De Raad van State heeft het wetsvoorstel afgeschoten dat de wettelijke basis moet leggen onder het opereren van het Digital Trust Center (DTC) onderdeel van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Deze Wet Bevordering Digitale Weerbaarheid Bedrijven is helemaal niet nodig, vindt het hoogste adviesorgaan van de regering. In plaats van zo’n zelfstandige wet is het beter de bestaande Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) aan te passen, vindt het adviesorgaan.

Verder vreest het adviesorgaan dat het DTC en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) in elkaars vaarwater terecht kunnen komen. Hun taken lijken elkaar te overlappen. Beide organisaties kunnen straks analyses uitvoeren en (technisch) onderzoek doen naar verzamelde informatie.

Hierdoor ontstaat het risico van uiteenlopende adviezen. De Raad van State zag dat eerder gebeuren toen begin 2020 kwetsbaarheden opdoken rond Citrix-software. Het NCSC en de AIVD schatten destijds de veiligheidsrisico’s anders in.

Het is nu aan het ministerie van EZK om te bepalen wat de volgende stappen worden. Het departement ook het advies van de Raad van State naast zich neer leggen.

Alles bij de bron; Computable