Kiezers die geen geldig identiteitsbewijs hebben, kunnen woensdag echt niet meer stemmen voor de gemeenteraad. Bij de Europese verkiezingen in juni vorig jaar konden ze de identificatieplicht nog omzeilen door iemand anders te machtigen.

Wie voortaan met een volmacht stemt, moet een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever overhandigen.

Hoeveel stemgerechtigden geen geldig paspoort of id-kaart hebben, is niet exact bekend. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ging het om naar schatting 1,4 procent, wat neerkwam op ongeveer 150.000 mensen.

Bron van dit artikel; www.spitsnieuws.nl