De digitale weerbaarheid van Nederland is onvoldoende doordat organisaties nog altijd niet de basismaatregelen doorvoeren, zoals het gebruik van multifactorauthenticatie en het testen en maken van back-ups. Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het jaarlijkse Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) dat in samenwerking met het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC) is opgesteld.

Eerder stelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat de kloof groeit tussen de omvang van de dreiging en digitale afhankelijkheid enerzijds, en de weerbaarheid van de samenleving daartegen anderzijds. Ook wijzen rapporten van de Cyber Security Raad (CSR) en de OVV op gefragmenteerde incidentbestrijding, onvoldoende toezicht en gebrekkige informatiedeling.

Zo constateerde de Algemene Rekenkamer dat er grote tekortkomingen zijn bij de informatiebeveiliging van de overheid. "Volledige weerbaarheid tegen digitale dreigingen is onmogelijk, maar verhoging van de weerbaarheid tegen uitval en misbruik is wel het belangrijkste instrument om digitale risico’s te beheersen", aldus de NCTV. 

Verder laat het Cybersecuritybeeld weten dat een samenhangend en geïntegreerd risicomanagement binnen en tussen de niveaus van organisaties, sectoren en nationaal, nog in de kinderschoenen staat. "De weerbaarheid in Nederland is nog niet voldoende op niveau. Digitale risico’s nemen nog geen structurele plaats in het bredere risicomanagement in en een samenhangende aanpak is nodig."

Alles bij de bron; Security


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!