Het NCSC moet meer bevoegdheden krijgen om in te grijpen bij grote beveiligingsincidenten. De afspraken met het bedrijfsleven moeten minder vrijblijvend zijn.  Dat vindt Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug (PvdA), die in schriftelijke vragen aan minister Opstelten stelt dat er moet worden gekeken naar het mandaat van het Nationaal Cyber Security Center en de afspraken met het bedrijfsleven. 

Oosenbrug zegt dat nadat het NCSC wordt beticht van een lakse houding bij de diefstal van 750 GB aan data van Nederlandse bedrijven, overheden en organisaties via het botnet Pobelka, dat werd gebruikt door Oosteuropese criminelen.

Maar het NCSC heeft op dit moment alleen het mandaat informatie te verzamelen en te delen over beveiligingsproblemen en cyberdreigingen bij de Rijksoverheid. Daar is sinds kort de kritieke infrastructuur bijgekomen, maar onduidelijk is op welke wijze de rol van het NCSC daarin is georganiseerd.

Alles bij de bron; Webwereld