Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft een verzoek van de Volkskrant om inzage in een privacyonderzoek van de GGD en de communicatie hierover ten onrechte deels afgewezen. De bewindsman moet het verzoek opnieuw beoordelen, zo heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld.

De GGD had een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd voor de landelijke schil van het verrichte bron- en contactonderzoek in coronatijd. Daarmee worden vooraf de privacyrisico's die bij het verwerken van persoonsgegevens komen kijken in kaart gebracht. Vervolgens kunnen er maatregelen worden getroffen om de risico's te verkleinen.

De Volkskrant had via een Wob-verzoek gevraagd om alle eerdere versies en de definitieve versie van de DPIA en de communicatie hierover. Kuipers besloot het verzoek deels af te wijzen. Volgens de minister zouden daardoor kwetsbaarheden openbaar kunnen worden die misbruik in de hand werken en privacyschendingen tot gevolg hebben.

De rechtbank is het daar niet mee eens. "Dat dit zo is, blijkt niet gewoonweg uit die stukken. Voor zover dat al anders zou zijn, is ook onvoldoende gemotiveerd dat er nu nog kwetsbaarheden zijn die tot privacyschendingen kunnen leiden. In beginsel mag worden aangenomen dat eerder aangetroffen kwetsbaarheden zijn verholpen." Ook de weigering van twee andere documenten is onvoldoende gemotiveerd, stelde de rechtbank. Die oordeelde dat de minister het verzoek dan ook opnieuw moet beoordelen.

Alles bij de bron; Security