Scholen maken steeds meer gebruik van digitale leermiddelen en ondersteunende digitale systemen. In de praktijk kreeg de privacy van de gebruiker (leerling) daarbij niet altijd de juiste aandacht, zowel niet van de school als van de uitgever. Partijen hebben elkaar getroffen en het “Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy” gesloten.

Het convenant legt de rollen en verantwoordelijkheden van de partijen duidelijk vast. Voorheen was nog wel eens wat onduidelijk welke rol een aanbieder van een digitaal leersysteem in nam (verantwoordelijke of bewerker). Daarmee was ook onduidelijk wat de aanbieder nu wel of niet met de gegevens van de leerlingen kon en mocht (en wilde) doen. Deze onduidelijkheid wordt door het convenant weggenomen: de aanbieder is (slechts) bewerker, de school is verantwoordelijke. Dat wil, kort gezegd, zeggen dat louter de school bepaalt wat er met de persoonsgegevens van leerlingen mag gebeuren. De aanbieder van het leersysteem mag de gegevens slechts gebruiken om de dienst draaiende te kunnen houden.

Alles bij de bron; DirkZwagerIT