In alle stilte zijn vorige week  twee vergaande wetten door de Eerste Kamer aangenomen. De eerste wet regelt dat de overheid voortaan bij miljoenen Nederlanders het huis binnen mag treden om eventuele fraude op te sporen. Op grond van de tweede wet verliest iemand die voor de tweede keer fraudeert tot maximaal vijf jaar zijn complete inkomen.

Beide wetten gaan gelden voor iedereen die een vorm van uitkering geniet, zoals bijstand, WW- of een AOW-uitkering. Maar ook voor iedere ouder die kinderbijslag of een toeslag op de kinderopvang ontvangt.  "Dit is buitenproportioneel", zegt een woordvoerder van ANBO, de bond voor 50-plussers. "Bizar", zegt een woordvoerder van Ouders & CO. "Wat heeft de overheid in mijn huis te zoeken, alleen omdat ik kinderen heb?"

Voorheen mocht de overheid alleen een huisbezoek afleggen als er een verdenking was van fraude. Op grond van de nieuwe wet is dat vanaf 2013 niet meer nodig. Iedereen die uitkering of kinderbijslag ontvangt, moet de controleurs binnen laten. Wie dat weigert, krijgt een sanctie opgelegd zoals een korting of tijdelijke stopzetting van de uitkering of toeslag.

Waar werkenden met schulden nog een stukje inkomen mogen houden om van te leven, de zogeheten beslagvrije voet, moeten fraudeurs straks hun complete uitkering inleveren om de schuld terug te betalen. Om te overleven, moeten deze fraudeurs maar gaan werken voor hun geld, stelden de bewindslieden van Sociale Zaken eerder dit jaar in antwoord op Kamervragen.

Alles bij de bron; degelderlander [Thnx-2-GeenStijl]

Debatverslagen EK; verslag 1, verslag 2