Het computersysteem waarmee ambtenaren inzage kunnen krijgen in de persoonsgegevens van Nederlanders, is nog steeds niet op orde. Het systeem, bleek ander half jaar geleden ook al slecht beveiligd. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarschuwde de gemeenten toen al...

... uit onderzoek van Argos blijkt dat het systeem nog steeds voor illegale doeleinden wordt gebruikt. Zo zijn in Amsterdam en Venlo bewoners van blijf-van-mijn-lijf-huizen opgespoord via Suwinet. Klijnsma laat weten in het programma dat haar geduld nu op is:

“Ik heb afgelopen anderhalf jaar voldoende handreikingen gedaan. (…) Het moet nu echt veel steviger worden beetgepakt. Want de tijd van uitgestoken handen is nu wel voorbij.”

De staatssecretaris verbindt er nog geen deadline aan, maar zegt wel dat er een ‘escalatieprotocol’ dat ze in gang zal zetten als de gemeenten niet snel de bescherming van persoonlijke data gaan regelen. De uiterste consequentie kan zijn dat Klijnsma gemeenten afsluit van Suwinet. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zou ook gemeenten die de regels overtreden een dwangsom kunnen opleggen.

Alles bij de bron; NRC