1
Klopt de volgende informatie: “De Wet algemene bepalingen BSN regelt dat alle overheidsorganen van het BSN gebruik kunnen maken voor het uitvoeren van hun taak.” en “De algemene regel blijft: Als een organisatie geen persoonsgebonden gegevens, waaronder een persoonsnummer, van u hoeft vast te leggen voor de uit te voeren handeling of dienst dan mag die organisatie ook het BSN niet vastleggen of gebruiken” ?

2
Klopt het dat het btw-nummer voor een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) in principe zijn BSN-nummer is met de toevoeging B01

3
Betekent dit dat deze ZZP’er op elke btw-factuur wettelijk verplicht is zijn BSN-nummer te vermelden in de vorm van het btw-nummer ?

4
Betekent dit dat in de btw-adminstratie van elk van zijn klanten het BSN-nummer moet worden opgeslagen ? Hoe verhoudt dit zich tot de informatie onder 1 ?

5
Vindt u wenselijk dat ZZP’er ook een btw-nummer kunnen aanvragen, waarin hun bsn-nummer niet herkenbaar aanwezig is ?

Lees alles bij de bron: ikregeer


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!