Het kabinet vindt het cruciaal voor een goed functionerende digitale samenleving dat burgers en bedrijven digitaal autonoom kunnen zijn en zelf kunnen beschikken over hun digitale identiteit en de gegevens die op hen betrekking hebben.

Het verstevigen van de digitale autonomie van onze burgers en bedrijven met als doel dat ze hun zaken zelf, veilig en betrouwbaar, digitaal kunnen regelen, vraagt van de overheid maatregelen die belangrijke publieke waarden borgen, zoals vrijwillig gebruik, privacy, herstelvermogen en transparantie. Daarnaast staan gebruiksvriendelijkheid en inclusie van mensen met een beperking hoog op de agenda.

Om burgers en bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen in de regie op hun digitale leven, zet ik me in voor een veilige introductie van een betrouwbare en toegankelijke id-wallet binnen het voorgestelde Europese raamwerk.

Om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven in 2025 gebruik kunnen maken van een betrouwbare, veilige en hoogwaardige id-wallet werk ik aan een open source voorbeeld-wallet. De ontwikkeling daarvan gebeurt transparant. De onderliggende documentatie wordt online gepubliceerd en de broncode van de wallet wordt openbaar beschikbaar gesteld. 

Ik streef ernaar om in het eerste kwartaal van 2024 een werkende, eerste versie van een Nederlandse open source voorbeeld-wallet op te leveren. Deze versie zal een deel van de uiteindelijk benodigde functionaliteiten kunnen ondersteunen, zoals het online personaliseren van de id-wallet, online identificatie en authenticatie en het kunnen laden en delen van gegevens. Andere functionaliteiten, bijvoorbeeld het offline gebruik van een id-wallet en het zetten van een elektronische handtekening met een id-wallet, zullen later kunnen worden ontwikkeld.

De betrouwbaarheid en veiligheid van deze eerste versie van de NL voorbeeld-wallet wil ik doorlichten in keten(integratie)-testen in het tweede kwartaal van 2024.

Alles bij de bron; RijksOverheid