In mijn brief van 4 juni 2012 heb ik uw Kamer gemeld dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan het bedrijf Morpho BV heeft gevraagd maatregelen te treffen die ook voorzien in het theoretische geval dat persoonsgegevens aan Amerikaanse autoriteiten moeten worden verstrekt...

...Ik kan de Kamer melden het overleg nog steeds gaande is. Dat de gesprekken zoveel tijd nemen heeft te maken met de (juridische) complexiteit en met het aantal betrokkenen partijen, waarvan een deel in het buitenland is gevestigd.  

Ik verwacht nog enkele weken nodig te hebben om de besprekingen af te ronden en uw Kamer over de uitkomsten daarvan te kunnen berichten. 


Alles bij de bron; rijksoverheid