Het kabinet wil op middellange termijn een aantal ontwikkelingen in de sector telecom bewaken en waar nodig bijsturen. Daaronder zijn de concurrentie op en tussen netwerken en de verhouding tussen traditionele aanbieders en nieuwkomers. Het kabinet komt met de term ‘internetwaardeweb’ met telecommunicatie, media en internet als onderdeel van een en hetzelfde economisch geheel.

Het internet jaagt de ontwikkelingen aan in zowel telecommunicatie als de audiovisuele sector en zet klassieke wet- en regelgeving op losse schroeven. Het kabinet vindt het echter niet verstandig om de (Nederlandse) regelgeving voor traditionele marktpartijen zonder meer uit te breiden naar het web. Het zou innovatie kunnen belemmeren en het past ook niet bij de internationale en decentrale structuur van het web.

Bij voorkeur moet in Europees verband en met alle stakeholders gekeken worden naar een modernisering van de wettelijke kaders. Daarin zet het kabinet vijf vraagstukken centraal.

  • concurrentiekracht. Nederland gelooft dat ook op lange termijn concurrentie tussen netwerken en toegangsregulering voor derden noodzakelijk zijn.

  • netneutraliteit. De Nederlandse regering zal zich hard maken voor netneutraliteit in de Europese Verordening.

  • regulering voor lineaire tv-diensten te verlichten. Het kabinet stelt daarin het voortouw in de EU te kunnen en willen nemen.

  • integriteit, continuïteit en privacy. Ook nieuwe spelers moeten aanspreekbaar zijn op hun verantwoordelijkheid, overigens niet alleen door overheden, maar ook door geïnformeerde eindgebruikers.

  • In het verlengde daarvan ligt een vijfde aandachtspunt, namelijk de opkomst van profiling, gebaseerd op de analyse van persoonlijke gegevens. 

Alles bij de bron; TelecomPaper