Het kabinet denkt na over de mogelijke invoering van een elektronische identiteitskaart (eID). Met dit document zouden mensen zich op het internet moeten kunnen legitimeren. De eID zou een oplossing vormen voor producten en diensten waar een leeftijdsgrens aan zit, aldus de PvdA-staatssecretaris. Het gaat dan om zaken als alcohol, wapens, films en games. 

Over de invoering van de elektronische identiteitskaart overlegt Van Rijn met de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken. Hij wijst er in de brief op dat de introductie van de eID nog wel enkele jaren zal duren.

Alles bij de bron; AutomGids