Het kabinet wil bij de herindelingsverkiezingen volgend jaar een experiment uitvoeren met elektronisch stemmen. Daarbij zullen de stembiljetten handmatig worden geteld. Dat zei minister Ronald Plasterk tijdens een overleg over het elektronisch stemmen dat plaats vond in april, maar waar pas deze week het verslag van verscheen.

Daaruit komt naar voren dat de minister wil dat er bij het experiment 'echte' stemmen worden gebruikt. Dat zou in strijd zijn met de Kieswet, maar Plasterk wil op lokaal niveau een wettelijke basis creëren door middel van een tijdelijke experimentenwet. Met deze wet, die de minister in januari aankondigde, kunnen gemeenten tegenstrijdige wetten tijdelijk 'uitzetten'.

Overigens verloopt het stemproces volgens de huidige plannen niet helemaal digitaal. Plasterk vindt namelijk dat het papier leidend moet zijn, zo benadrukte hij tijdens het overleg na advies van techneuten en juristen. Volgens de bewindsman moet het stemproces in tweeën worden gesplitst. "Een computerinterface van waaruit een stem wordt geprint. Dat is je echte stem, die je nog eens kunt checken om te zien of het klopt. Dan is het vervolgens wel zo geprint dat het elektronisch kan worden gelezen."

Plasterk zegt dat, mocht het experiment succesvol zijn en het stemmen met stemcomputers én papier definitief doorgang vinden, Nederland 150 tot 250 miljoen euro voor het elektronisch stemmen kwijt is.

Elektronisch stemmen ligt gevoelig in Nederland, omdat de groep Wijvertrouwenstemcomputersniet.nl in 2007 de stemcomputer ongeldig wist te laten verklaren. De veiligheid en betrouwbaarheid van de machines kon namelijk onvoldoende worden vastgesteld. Vorig jaar besliste het kabinet nog dat internetstemmen voor Nederlanders in het buitenland niet zou worden ingevoerd, 'vanwege de risico’s en kosten die ermee zijn gemoeid'.

Alles bij de bron; Tweakers