Staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering heeft twee documenten over de plannen van het kabinet om pasfoto's, vingerafdrukken en handtekeningen voor identiteitskaarten en paspoorten centraal op te slaan deels vrijgegeven. Het gaat om een ontwerpdocument en een beslisnota over het in consultatie gaan van het wetsvoorstel. Het kabinet wil namelijk de Paspoortwet wijzigen zodat de centrale biometrische database mogelijk wordt.

Wie op dit moment een paspoort of identiteitskaart aanvraagt moet pasfoto, vingerafdrukken en handtekening afstaan. De gegevens worden bij de gemeente bewaard. Na de uitgifte van het identiteitsdocument worden de afgenomen vingerafdrukken verwijderd. Als het aan het kabinet ligt wordt de Paspoortwet aangepast. "Zodat de pasfoto’s, vingerafdrukken en handtekeningen digitaal op een centrale plek worden opgeslagen."

Het wetsvoorstel "Centrale voorziening voor biometrische gegevens Paspoortwet" moet nog voor advies naar de Raad van State en zal daarna pas bij de Tweede Kamer worden ingediend. Afgelopen juni ontving het ministerie van Binnenlandse Zaken op grond van de Wet Open Overheid (Woo) een verzoek, waarbij informatie over het wetsvoorstel werd gevraagd. De verzoeker maakt zich zorgen dat de pasfoto in de centrale biometrische database wordt gebruikt voor geautomatiseerde gezichtsherkenning in het maatschappelijk verkeer.

Er is besloten om twee documenten (deels) openbaar te maken, namelijk de Programma Start Architectuur (PSA) van het programma VRS (Verbeteren Reisdocumentenstelsel) en een beslisnota over het in consultatie gaan van het wetsvoorstel. De PSA beschrijft de totale context van de verbeteringen waar het Verbeteren Reisdocumentenstelsel voor zou moeten zorgen, waarbij de eerste contouren van een centrale biometrische database zijn geschetst. Bij 346 documenten heeft het ministerie besloten die niet vrij te geven, omdat er sprake is van concepten ter voorbereiding van het conceptwetsvoorstel.

Alles bij de bron; Security


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!