De cookiewet wordt zo aangepast dat er geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Het gaat dan onder andere om cookies die de werking van websites verbeteren, de zogeheten analytic cookies.

Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend. "Het beschermen van de privacy van internetters is belangrijk", aldus minister Kamp. "Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat deze bescherming niet doorslaat. Burgers moeten ook kunnen profiteren van het gemak van het gebruik van internet."

Voor cookies die het surfgedrag van internetgebruikers volgen verandert er niets. Hiervoor moet nog steeds vooraf toestemming worden gegeven.

Alles bij de bron; Security [extra pdfachtergrond art.]