Het ministerie van Justitie en Veiligheid zal gegevens van vliegtuigpassagiers, de zogenoemde PNR-gegevens (Passenger Name Records), voortaan drie jaar bewaren. Dat heeft minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer laten weten. Drie weken geleden werd het ministerie nog door de Autoriteit Persoonsgegevens opgeroepen om de grootschalige verwerking van gegevens van luchtvaartpassagiers per direct te stoppen...

..."Hoewel bedoeld om reisbewegingen van terroristen en zware criminelen in beeld te krijgen, worden nu de reisdetails van alle luchtvaartpassagiers verzameld en jarenlang bijgehouden in een database. Dat is niet toegestaan en moet per onmiddellijke ingang stoppen", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een brief aan minister Yesilgöz. Volgens de privacytoezichthouder zijn de noodzaak en evenredigheid van de verwerking van de gegevens niet te rechtvaardigen...

...Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde afgelopen juni dat de geldigheid van de richtlijn niet in het geding is, maar dat er wel moet worden voldaan de fundamentele mensenrechten. Daardoor moet de PNR-richtlijn zo worden geïnterpreteerd dat er belangrijke beperkingen gelden voor het verwerken van persoonlijke gegevens. Door de interpretatie van het Hof wordt de manier waarop EU-lidstaten PNR-gegevens mogen verwerken behoorlijk beperkt, aldus de Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB.

De Autoriteit Persoonsgegevens riep de minister dan ook op om het verwerken van deze gegevens onmiddellijk in overeenstemming te brengen met de PNR-richtlijn en de uitspraak van het Hof. Dat betekent dat het ministerie de huidige verwerking aanzienlijk zal moeten beperken, tot alleen die verwerkingen die noodzakelijk en evenredig zijn voor de bestrijding van terrorisme en ernstige criminaliteit.

Minister Yesilgöz is nu met een reactie gekomen. Zo wordt de bewaartermijn aangepast van vijf naar drie jaar. Het Hof bepaalde dat een bewaartermijn van zes maanden noodzakelijk en proportioneel is, maar dat een langere bewaartermijn slechts beperkt is toegestaan waarbij de noodzakelijkheid leidend is...

...

Met de inperking van de bewaartermijn van vijf naar drie jaar, is de huidige dataverzameling niet meer in overeenstemming, de wet is namelijk sinds 18 juni 2019 van kracht. Dat betekent dat er nu al PNR-gegevens moeten worden vernietigd. Gegevens die op dit moment onderwerp zijn van een gerechtelijke procedure, waarbij gedurende het onderzoek PNR-gegevens zijn gevorderd, zullen niet worden verwijderd.

Verder heeft het Openbaar Ministerie naar aanleiding van de uitspraak van het Hof besloten om tijdelijk geen vorderingen meer door opsporingsambtenaren rechtstreeks bij de Passagiersinformatie-eenheid Nederland in te dienen, maar alleen na toetsing door een officier van justitie. Daarnaast is er een risicoanalyse uitgevoerd om te kijken voor welke intra-EU vluchten van en naar Nederlandse de verwerking van passagiersgegevens gerechtvaardigd is.

Alles bij de bron; Security