Geen weldenkend mens is tegen het streven om de wachtlijsten in de ggz terug te dringen. Dat betekent niet dat alle middelen geoorloofd zijn. 

De NZa is momenteel bezig op grote schaal intieme, medische data te verzamelen van bijna een miljoen ggz-patiënten om op basis daarvan te kunnen voorspellen hoeveel zorg een patiënt nodig heeft. Een methode die volgens wetenschappers niet werkt, en die het risico met zich meebrengt dat die data in verkeerde handen terechtkomen.

Geen weldenkend mens is voorstander van kinderporno of online grooming. Dat betekent niet dat in de strijd daartegen alle middelen geoorloofd zijn. Bij De Correspondent schreef Ot van Daalen onlangs over plannen van de Europese Commissie om overheden toegang te verlenen tot telefoons van individuen, om zo bijvoorbeeld seksueel kindermisbruik te kunnen detecteren in chatberichten. Nobel doel, maar dit zogeheten ‘client-side scanning’ is een zo bot middel, dat de privacy van álle telefoongebruikers erdoor wordt aangetast, schuldig of – meestal – onschuldig.

...Dat je niet in China hoeft te zijn om ongegrond vermorzeld te worden door een machtige overheid, heeft onze eigen toeslagenaffaire wel laten zien. Hebben politieke partijen daar iets van geleerd? Lang niet allemaal. Zo lees ik in het verkiezingsprogramma van de VVD: ‘Wanneer privacywetgeving in de weg staat bij het verbeteren van de veiligheid van burgers, moeten we dat oplossen’. En bij het CDA gaat het over ‘overdreven privacy-eisen’ en ‘doorgeslagen privacyregels’.

Dit zijn liberale partijen in een democratisch land. We hebben de luxe om nonchalant te doen over privacy, maar bedenk eens wat er kan gebeuren als het politieke klimaat ook maar een beetje verandert. Data verdwijnt niet zomaar. Het is zaak onze gegevens tijdig te beschermen.

Alles bij de bron; Trouw