Conform Artikel 49, lid 4 van de Wet SUWI informeren we u middels deze brief over het oordeel op de jaarverslagen van UWV en SVB.

De jaarverslagen van UWV en SVB zijn als bijlagen meegestuurd. Ook zijn de jaarverslagen van Stichting Inlichtingenbureau (hierna: IB) en BKWI meegestuurd.

Dit mede in opvolging van de aanbeveling uit het rapport ‘Grip op Gegevensuitwisseling’ om het zicht op het IB te vergroten voor de Kamers der Staten-Generaal. Middels deze brief ontvangt u in het vervolg dus de jaarverslagen van alle SUWI-organisaties.

Jaarverslag BKWI 2023
Jaarverslag Stichting Inlichtingenbureau 2023

Alles bij de bron; Rijksoverheid