Gemeenten mogen sinds 1 april van dit jaar op eigen gezag mobiele camera’s (waaronder drones) inzetten om de openbare orde te bewaken. Zij moeten zich snel gaan buigen over het gebruik van onbemande vliegtuigjes (drones) bij civiele handhavingstaken, aldus Binnenlands Bestuur.

‘Waarom denken gemeenten niet na over een drone-ambtenaar die zich bezighoudt met toezicht en handhaving? Moet van bouw-en woningtoezicht of de milieudienst iemand op pad terwijl de gemeente ook een drone kan inzetten?’ zegt Walter Parlevliet, directeur van het Dutch Institute for Air Law & Policy.

Een gemeente kan met onbemande vliegtuigjes veel sneller en efficiënter toezicht houden en haar gemeentelijke taken uitvoeren, meent Walter Parlevliet. Wat de politieauto is voor de agent, wordt de drone voor de gemeente. Volgens Parlevliet richt de discussie over drones zich in gemeenteland op hun inzet bij strafrechtelijk onderzoek en handhaving van de openbare orde.

"Terwijl hun nut bij de uitvoering van civiele taken vele malen groter is", zegt ook Rejo Zenger. Hij doet op persoonlijke titel onderzoek naar de inzet van defensie-drones door de politie en werkt bij de organisatie voor digitale burgerrechten Bits of Freedom.

Alles bij de bron; CCV