Iemand die niet-openbare gegevens zonder toestemming uit een computer overneemt, wordt strafbaar. Ook het helen van computergegevens wordt strafbaar. Verder wordt het verbod op afluisteren, aftappen en opnemen van vertrouwelijke gesprekken uitgebreid. Ook krijgen officieren van Justitie bevoegdheid om strafbare informatie van internet te laten verwijderen.

Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Hirsch Ballin van Justitie op 28 juli 2010 voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd.

Het wordt strafbaar - met een gevangenisstraf van maximaal een jaar - als iemand rechtmatig toegang heeft tot een computer en daaruit niet openbare gegevens zonder toestemming overneemt. Bijvoorbeeld een medewerker van een bedrijf of instelling die opzettelijk persoonlijke gegevens van een bekende Nederlander kopieert met de bedoeling ze aan een ander te verkopen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.rijksoverheid.nl

P-NOTE: Dit komt dus twee dagen nadat het misbruik door ambtenaren van het CIOT bekend werd :)