Stand van zaken over de toepassing van Automatic Number Plate Recognition (ANPR)

  ...Ook is in die brief naar voren gebracht dat een wettelijke regeling voor het gebruik van ANPR voor de strafrechtelijk handhaving – met daarbij de mogelijkheid voor het bewaren van no hits – zal worden opgesteld.

Met betrekking tot de stand van zaken kan ik u als volgt informeren.

Inmiddels hebben de desbetreffende politiekorpsen hun werkwijze aangepast door een combinatie van organisatorische en technische maatregelen. Door Regioplan is onderzoek gedaan naar het gebruik en de resultaten van ANPR ten behoeve van de opsporing met vaste camera’s boven de A28 bij Zwolle in 2008 en 2009. In deze periode werden de no-hits nog 10 dagen bewaard. Regioplan concludeert in het onderzoek “Kentekenherkenning op de A28” dat ANPR soms leidt tot specifieke opsporingsinformatie, een meerwaarde heeft ten opzichte van andere opsporingsmiddelen en “bijvangst” kan genereren. In twaalf van de negentien onderzochte zaken leidde de inzet van ANPR tot specifieke opsporingsinformatie. In een aantal specifieke gevallen kon door toepassing van ANPR richting worden gegeven aan opsporingsonderzoeken.  

 

Eindrapport; Kentekenherkenning op de A28

KENTEKENHERKENNING OP DE A28

Beschrijving van het gebruik en de resultaten met ANPR middels vaste camera’s boven de A28