GroenLinks-PvdA willen de wettelijk toegestane limiet voor contante betalingen verlagen van tienduizend euro naar duizend euro. Ook moet de digitale euro worden ingevoerd en de Autoriteit Persoonsgegevens meer budget krijgen. Dat stellen de partijen in hun concept-verkiezingsprogramma.

De partijen willen ook het recht op end-to-end encryptie vastleggen. "Nederland neemt geen wetten aan die achterdeurtjes in encryptie inbouwen en komt ook in internationaal verband op voor de vertrouwelijkheid van communicatie en het recht op encryptie." Ook moet de Autoriteit Persoonsgegevens meer budget krijgen en zet de Rijksoverheid zich in om het naleven van de AVG te verbeteren.

Als het gaat om gegevens van mensen willen de partijen dat het mogelijk wordt om zorggegevens wanneer het nodig is sneller uit te wisselen. Verder moeten gemeenten, scholen, jeugdzorg jongerenwerk, politie en andere instanties in zorg- en veiligheidsnetwerken onderling informatie met elkaar kunnen delen.

Binnen de EU willen GroenLinks-PvdA zich hard maken voor een verbod op de handel in persoonsgegevens en de daarop gebaseerde profielen. Verder wordt de gedragscode aangescherpt waarin is geregeld hoe banken met betaalgegevens van klanten omgaan en mogen banken deze betaalgegevens niet verkopen aan derden.

Ook het aanpakken van surveillance in verschillende vormen wordt in het verkiezingsprogramma genoemd. Zo wordt surveillancesoftware in het onderwijs verboden. Dat geldt ook voor automatische profilering door algoritmen en massasurveillance. Politie zal daarnaast 'uiterst terughoudendheid' moeten zijn met de inzet van digitale surveillance van organisatoren van demonstraties en hun familieleden.

GroenLinks-PvdA zijn voorstander van de digitale euro. "Door de invoering van een digitale euro via de Europese Centrale Bank, waarmee betaald en gespaard kan worden, verkleinen we de afhankelijkheid van commerciële banken. Contant geld blijft in omloop. Wel wordt de wettelijk toegestane limiet voor contante betalingen van tienduizend euro naar duizend euro verlaagd.

Alles bij de bron; Security