In het kader van Koningsdag op 26 april 2014 vraagt het college van B en W aan de gemeenteraad om vergaande instrumenten in te mogen zetten om de veiligheid tijdens het evenement te waarborgen: preventief fouilleren en zonder toestemming van bewoners sommige huizen binnentreden.

GroenLinks en D66 vinden deze instrumenten erg ver gaan, maar voor Koningsdag onvermijdelijk. D66-raadslid Catharina de Leur: “ Om deze reden kunnen we alléén voor Koningsdag instemmen met preventief fouilleren en het zonder toestemming binnentreden van huizen.”

In de voorstellen van B en W blijven die bevoegdheden echter bestaan, ook na afloop van Koningsdag. GroenLinks-raadslid Albert Maarse: “Dat gaat ons veel te ver. Preventief fouilleren en zonder toestemming huizen binnentreden zijn nogal een inbreuk op de privacy en andere grondrechten van Amstelveners, die alleen in heel bijzondere omstandigheden ingezet zouden mogen worden.

Vrijheid is de norm, zodra er geen groot risico meer is, moet je zulke maatregelen terugdraaien. Wat D66 en GroenLinks betreft, gebeurt dat dus ook de dag, nadat het Koningspaar hun bezoek heeft gebracht.”

Alles bij de bron; A'veenWeb