Journalist Bart de Koning van de Correspondent onderzocht het stemgedrag van de verschillende partijen in de Kamer op privacygebied. "Wie sterk aan privacy hecht, kan, als je naar de daden van de afgelopen vier jaar kijkt, het best stemmen op GroenLinks, SP of Partij voor de Dieren", schrijft De Koning. "Zij hebben door hun stemgedrag laten zien dat ze privacy daadwerkelijk serieus nemen."

De journalist wijst als voorbeeld naar de Wet Computercriminaliteit III die de politie meer bevoegdheden geeft. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor dit wetsvoorstel. De SP, PVV, Bontes/Van Klaveren, Klein, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50Plus waren tegen. In het geval van de Wet marktordening gezondheidszorg, die zorgverzekeraars inzage geeft in medische dossiers bij vermoedens van fraude, stemden Bontes/Van Klaveren, CDA, Houwers, PvdA, PVV, SGP, Van Vliet en de VVD voor. ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP stemden tegen.

Voor de vorige Tweede Kamerverkiezingen kwam de website Privacy Barometer tot dezelfde conclusie dat GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de SP op basis van hun stemgedrag meer oog voor privacy hebben. De website lanceerde onlangs ook de Privacy Stemwijzer die op het stemgedrag van partijen in de afgelopen vier jaar is gebaseerd.

Bron; Security