Rotterdam heeft begin 2015 verschillende zorg- en jeugdtaken overgenomen van het Rijk. Zo moeten inwoners die bijvoorbeeld mantelzorg, een rolstoel of jeugdhulp nodig hebben bij de gemeente aankloppen vanwege de Wmo en nieuwe Jeudgwet.

De ombudsman heeft afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de werkwijze van de gemeente door onder meer intakegesprekken bij te wonen en dossiers te bekijken. Volgens Zwaneveld worden bij relatief eenvoudige hulpaanvragen veel meer gegevens gevraagd dan nodig is. Er wordt te pas en te onpas om een medisch dossier gevraagd en te veel medewerkers kunnen die dossiers vervolgens inzien. Daarnaast hebben Rotterdammers weinig zicht op wat er met hun gegevens gebeurt, omdat de gemeente daar niet over informeert. De medische informatie komt vaak zonder meer terecht in het digitale cliëntdossier.

De manier waarop medewerkers van de gemeente omgaan met medische gegevens noemt de ombudsman zorgelijk. Volgens Zwaneveld zijn de privacyproblemen het gevolg van de snelheid waarmee de gemeente de hulpaanvragen moet afwerken.

Rotterdam zegt in een eerste reactie zich te herkennen in de kritiekpunten en belooft beterschap.

Alles bij de bron; RTVRijnmond