Hoe zit het met de privacy nu de gemeente de dossiers van mensen, die vallen onder jeugdzorg, WMO en Participatiewet in handen krijgt? Dat wil raadslid André van de Burgwal van Pro’98 weten van B en W. “Dit onderwerp verdient wel aandacht”, aldus Van de Burgwal “om een aantal redenen.

Ten eerste, gaat het hier om mensen in kwetsbare posities, die afhankelijk worden van de gemeente. We hebben het over gevoelige persoonsgegevens ten aanzien van financiële situaties, medische gegevens en huiselijke problemen. Hier moet zorgvuldig mee omgegaan worden.” ...“Door overheveling van lopende zaken gaan dossiers met persoonlijke informatie uitgewisseld worden tussen bijvoorbeeld AWBZ en jeugdzorginstellingen en de gemeente”. 

Tenslotte wijst Pro erop, dat het gemeentelijk beleid ook juist tot doel heeft om beter te gaan samenwerken tussen zorgaanbieders rondom burgers. “Er gaan dus partijen gevoelige gegevens over de individuele situatie van inwoners uitwisselen om gezamenlijk tot één gezin – één plan te komen.”

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert gemeenten daarom dringend om een privacyconvenant op te stellen en om een onafhankelijke partij een Privacy Impact Assesment te laten uitvoeren. Dit om te toetsen of het convenant privacy-proof is en binnen de wettelijke kaders valt.

Van den Burgwal wil weten, of B&W de adviezen van de VNG volgt en ook op welke manier de gemeentelijke medewerkers en hulpverleners bewust worden gemaakt van de omgang met de privacy van de burgers.

Alles bij de bron; Weekkrant