12 maart heeft de Eerste Kamer het voorstel over de Cyberwet aangenomen. We hebben hier vanaf het eerste moment keer op keer onze kritiek geuit. Van bet eindresultaat worden we niet blij, tijd voor een terugblik.

"De Cyberwet is een nieuwe wet die het, in het heel kort, voor de inlichtingendiensten AIVD en MIVD op verschillende manieren makkelijker maakt om grootschalig gegevens te verzamelen. De wet verruimt de bevoegdheden van de geheime diensten, terwijl het toezicht juist vermindert.

De totstandkoming ervan is erg rommelig verlopen en vooral ontzettend complex gemaakt. Het voorstel kwam in de vorm van een tijdelijke spoedwet, terwijl al was aangekondigd dat de hoofdwet (de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de "sleepwet") structureel zou worden gewijzigd.

Hier kwam vervolgens nog een nota van wijziging overheen die weer een andere reikwijdte had en dus zowel de tijdelijke wijziging als de hoofdwet wijzigde.

Verschillende Kamerleden gaven aan dat ze gewoon niet meer snapten wat er nu eigenlijk met de wet werd voorgesteld. Laat staan dat nog uit te leggen was aan burgers wat er nu eigenlijk op het spel stond.

Uiteindelijk ging de Tweede Kamer in oktober 2023 akkoord met het wetsvoorstel. Nu de Eerste Kamer de wet heeft aangenomen, gaat deze binnenkort van kracht."...

..."Wat we vooral tergend vinden is dat we zagen dat er een gegarandeerde meerderheid was in de politiek voor voorstellen vanuit de geheime diensten. Er werd weinig kritisch bevraagd en het besef over de impact van de voorgestelde bevoegdheden — zoals het ongericht aftappen van het internet om vervolgens de gegevens met het buitenland te delen en het schrappen van het toezicht vooraf om gegevens die met het sleepnet zijn binnengehaald door algoritmes te laten analyseren — leek niet erg aanwezig.

Daarnaast vinden we het treurig om te zien dat het nodeloos complex maken van een wetsvoorstel, en het negeren van de uitslag van een maatschappelijk debat, loont. Het gaat hier om dezelfde publieke discussie die ook al in 2018 werd gevoerd bij de invoering van de sleepwet.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom