Vragen aan de ministers van Veiligheid van Justitie en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over gebruikmaking van bedrijven en hun diensten van gedragsprofilering over internetgebruikers

2.  Deelt u de mening dat het probleem zich niet beperkt tot onrechtmatig cookiegebruik maar dat het zich uitstrekt over het verzamelen van gebruik- en gebruikergegevens op het internet in het algemeen?

3.  Kunt u uitsluiten dat doorverkoop van dergelijke gegevens plaats heeft, al dan niet in strijd met de wet, tegen de wens of in ieder geval zonder de uitdrukkelijke toestemming van de internetgebruiker?

4.  Kunt u de Kamer op korte termijn informeren over de voortgang van de door de Europese Commissie geïnitieerde ‘volg-mij-niet’-wetgeving (“do-not-track”) en de implementatie van ‘het recht om vergeten te worden’? 2) Op welke wijze brengt u de Nederlandse belangen naar voren in de discussie die op dit moment hierover op Europees niveau wordt gevoerd?
Wat zijn hierbij uw belangrijkste speerpunten?

Lees alles bij de bron; ikregeer (thnx-2-BOF)