De Autoriteit Persoonsgegevens is een onderzoek gestart of de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in btw-identificatienummers van zzp'ers. 

Het BSN is een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer. Daarom is het een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens gelden extra strenge regels. Met het BSN kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacyrisico’s met zich mee, bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude, aldus de AP.

Het BSN van zzp'ers is integraal opgenomen in hun btw-identificatienummer. Zzp'ers hebben de verplichting om hun btw-nummer aan (potentiële) klanten bekend te maken, bijvoorbeeld op hun website en op facturen. Vorig jaar werden er nog Kamervragen (pdf) gesteld over het risico op identiteitsfraude en privacyschending voor zelfstandigen doordat zij verplicht zijn hun btw-nummer openbaar te maken. Zelfstandigen hebben de toezichthouder verzocht om zich hier over uit te spreken.

Bron; Security